Casal de joves Espai 12@16

Casal de joves Espai 12@16 Concòrdia 35, 29 de juliol 2020
Els nois i noies van participar de forma activa.
Desapareguda a la setmana següent per canvi de porta.
                                                                            Ref - 111

Entrades populars